Çörek bişirmek

  • Çörek sandyklary we çörek gutusy köp standart çörek gaplary üçin amatlydyr

    Çörek sandyklary we çörek gutusy köp standart çörek gaplary üçin amatlydyr

    Çörek bişirýän önümleriňizi bu çörek çöregi / çörek çüýşesi bilen çalt we aňsat süýşüriň.Bu çörek tarelkasy köp sanly adaty çörege laýyk gelýär we önümiňiziň çörek bişirilýän ýerlerden bölekleýin dükanlara ýa-da diňe öz çörek bişirilýän ýerleriňize netijeli akmagyna mümkinçilik berýär!2 we 4 taraplaýyn pyçak ýazgysy ýokary göwrümli önümçilik we awtomatlaşdyrylan ulgam sazlaşyklylygy üçin ajaýyp.Bu tarelkada aňsat götermek üçin amatly tutawaçly goşa tutawaçlar bar.