bobst çap ediji maşyn üçin ýokarky plastmassa palet

Gysga düşündiriş:

1. Polkanyň tutawaçlarynyň aşagyndaky howpsuzlyk ulgamy üçin plastmassa palet

 

2. Heiderber CX102, CD102, XL-105,106, SX102 we Roland700,600, roland700E, Roland900-;Litrone40, Litron II40, S40.Rapid 104,1050,106., 106M

3. * topokarky üst

4. * Işlemek aňsat we ygtybarly

5. * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

6. * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX102, CD102, XL-105,106, SX102 we Roland700,600, roland700E, Roland900-4; Lithrone40, Lithrone II40, S40.Rapid 104,1050,106., 106M

* 4 ýol giriş

* Topokarky üst

* Işlemek aňsat we ygtybarly

* Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

* Arassa we arassa

* Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň