Plastiki palet

 • 8062-160 800x620x160mm “Heldeberg” maşynynyň “KBA” çap paletiniň üstünde durýan plastmassa palet ýeri

  8062-160 800x620x160mm “Heldeberg” maşynynyň “KBA” çap paletiniň üstünde durýan plastmassa palet ýeri

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX74, CD74, XL-74,75, SX74 we Roland200,300, Roland500; Çalt 74,74G, Almaz 1000, Almaz 2000.

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

   

 • 8767-165 870 x670x165mm Indoneziýada gyzgyn satuw logistikasy otedokarky metbugat Pallet Auto Hedeber ýörite palet lentasy

  8767-165 870 x670x165mm Indoneziýada gyzgyn satuw logistikasy otedokarky metbugat Pallet Auto Hedeber ýörite palet lentasy

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX74, CD74, XL-74,75, SX74 we Roland200,300, Roland500; Çalt 74,74G, Almaz 1000, Almaz 2000.

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

   

 • 9672-150 960x720x150mm Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin ýokary hilli plastmassa palet

  9672-150 960x720x150mm Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin ýokary hilli plastmassa palet

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX102, CD102, XL-105,106, SX102 we Roland700,600, roland700E, Roland900-4; Lithrone40, Lithrone II40, S40.Rapid 104,1050,106., 106M

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

   

 • 1050760-175 1050x760x175mm Euroewro Logistika Iň ýokary palet el bilen iýmit paletleri we çap etmek we gaplamak üçin awtomatiki iýmit paletleri

  1050760-175 1050x760x175mm Euroewro Logistika Iň ýokary palet el bilen iýmit paletleri we çap etmek we gaplamak üçin awtomatiki iýmit paletleri

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX102, CD102, XL-105,106, SX102 we Roland700,600, roland700E, Roland900-4; Lithrone40, Lithrone II40, S40.Rapid 104,1050,106., 106M

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

   

 • 1470107-160 1470x107x160mm Russiýa Çap ediş materiallary palet Kagyz gaplaýyş paleti Logistika gaplaýyş paleti

  1470107-160 1470x107x160mm Russiýa Çap ediş materiallary palet Kagyz gaplaýyş paleti Logistika gaplaýyş paleti

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX102, CD102, XL-105,106, SX102 we Roland700,600, roland700E, Roland900-4; Lithrone40, Lithrone II40, S40.Rapid 104,1050,106., 106M

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

 • KF çap ediji maşyn üçin XF80625-140 tekiz ýokarky üç sany ylgawçy plastik palet

  KF çap ediji maşyn üçin XF80625-140 tekiz ýokarky üç sany ylgawçy plastik palet

  Xf80625 -140 tekiz ýokarky plastmassa palet, xingfeng plastmassa tarapyndan işlenip düzüldi.

  Sörite çaphana üçin, SM72, SM74, PM74, CD74, CX75, SX74, XL75

  ROLANDA200,300,500
  LITRON 28,28P
  RAPIDA74,74G
  DIAMOND1000,2000
 • Kagyz ýygnamak üçin täze dizaýn tekiz ýokarky panel çap ediji palet

  Kagyz ýygnamak üçin täze dizaýn tekiz ýokarky panel çap ediji palet

  Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin amatly paletler;

  Gaplamak üçin kömekçi material;

  Gaplamak üçin maşyn;

  Kagyz gaplamak;

  Derman gaplamasy;

  Logistik gaplama çap materiallary.

 • Lomaý arzan baha Eksport üçin plastik palet, gaplamak üçin amatly palet

  Lomaý arzan baha Eksport üçin plastik palet, gaplamak üçin amatly palet

  Plastiki palet ýükleri dolandyrmak, daşamak, saklamak we paýlamak üçin birnäçe zady ýükläp biler.Logistika pudagynda iň göze ilmeýän, ýöne hemme ýerde ýaýran logistika guramasy we statiki önümleri dinamiki harytlara öwürmegiň esasy serişdesidir.Plastiki paletler iýmitde, lukmançylykda, tehnikada, awtoulaglarda, temmäki, himiýa, üç ölçegli ammar we ş.m. pudaklarynda ammar we logistika üçin zerur enjamlar, hil, gözellik, güýç, ýaşaýyş, poslama garşylyk artykmaçlyklaryna eýedir. we gaýtadan işlemek.Döwrebap daşamak, saklamak we gaplamak üçin möhüm guraldyr.

 • Plastiki palet Gowy hilli çydamly farmasewtiki plastik paletler

  Plastiki palet Gowy hilli çydamly farmasewtiki plastik paletler

  Plastiki palet ýükleri dolandyrmak, daşamak, saklamak we paýlamak üçin birnäçe zady ýükläp biler.Logistika pudagynda iň göze ilmeýän, ýöne hemme ýerde ýaýran logistika guramasy we statiki önümleri dinamiki harytlara öwürmegiň esasy serişdesidir.Plastiki paletler iýmitde, lukmançylykda, tehnikada, awtoulaglarda, temmäki, himiýa, üç ölçegli ammar we ş.m. pudaklarynda ammar we logistika üçin zerur enjamlar, hil, gözellik, güýç, ýaşaýyş, poslama garşylyk artykmaçlyklaryna eýedir. we gaýtadan işlemek.Döwrebap daşamak, saklamak we gaplamak üçin möhüm guraldyr.

 • Täze dizaýn tekiz ýokarky paneli çap etmek üçin palet dokuz fut palet

  Täze dizaýn tekiz ýokarky paneli çap etmek üçin palet dokuz fut palet

  Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin amatly paletler;

  Kömekçi materiallar;

  Gaplamak üçin maşyn;

  Kagyz gaplamak;

  Derman gaplamasy;

  Logistik gaplama çap materiallary.

 • Täze dizaýn, örtüji kesiji maşyn we pressleýji maşyn üçin ýokarky çap ediji palet

  Täze dizaýn, örtüji kesiji maşyn we pressleýji maşyn üçin ýokarky çap ediji palet

  “Heiderber CX102”, “SM-102”, “XL-105”, “Rapida 105/106” we “Rola 700”, “SPeria 106 / Expercut 106” seriýaly yzygiderli çap etmek üçin amatly paletler.

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

 • 8072-160 800x720x160mm Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin ýokary hilli plastmassa palet

  8072-160 800x720x160mm Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin ýokary hilli plastmassa palet

  Zawodda palta tutawaçlarynyň aşagyndaky plastmassa palet üçin gönüden-göni satuw palta lok palet

  El bilen üznüksiz iýmit paletleri, metbugat operatory tarapyndan palet ýerlerine iýmit gylyçlaryny girizmek bilen, dyngysyz funksiýanyň işleýän pressleri bilen ulanylýar.Awtomatiki paletler, dyngysyz iýmit gylyçlarynyň hemmesini elektrik gözleriniň kömegi bilen awtomatiki usulda palet çukurlaryna salnanda ulanylýar.El bilen işleýän paletler, adatça, awtomatiki paletlerden has az çykdajy edýär, sebäbi awtomatlaşdyrylan ulgamlarda ygtybarly işlemek üçin awtoulag paletleri gaty berk we aýratyn çydamlylyga eýe.

  Üznüksiz çap ediji maşyn Heiderber CX74, CD74, XL-74,75, SX74 we Roland200,300, Roland500; Çalt 74,74G, Almaz 1000, Almaz 2000.

  * 4 ýol giriş

  * Topokarky üst

  * Işlemek aňsat we ygtybarly

  * Daşky gurşaw üçin amatly - 100% gaýtadan ulanylýar

  * Arassa we arassa

  * Çap ediji maşyn üçin duralga däl palet

   

   

12Indiki>>> Sahypa 1/2