XF-e hoş geldiňiz

Dünýäde öňdebaryjy plastmassa palet logistika gutusy gözleg we önümçilik tehnologiýasy hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

XF, çykdajylary azaltmak we müşderiler üçin netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin logistika enjamlaryny standartlaşdyrmak strategiýasynyň milli durmuşa geçirilmegine jogap berýär.

Meşhur

önümlerimiz

XF plastik hyzmat meýdany içgi, himiýa, awtoulag, çaphana, önümçilik, azyk, öý enjamlary, mebel we logistika ýaly köp pudaklary öz içine alýar.

15 ýyldan gowrak wagt bäri çaphana çözgüdi bilen meşgullanýarys.Biz Hytaýda plastmassa palet çap edýän esasy zawod.

biz kim

XF plastmassa, häzirki zaman logistika enjamlary kärhanasy bolup, plastik paletleriň logistika gutularyny gözleg we işläp düzmek, satuw bilen meşgullanýar.Häzirki wagtda müşderilere amatly, täsirli we hünärli hyzmatlary hödürlemek üçin tutuş ýurt boýunça we Günorta-Gündogar Aziýada 29-dan gowrak ammar esasly söwda nokady bar.
XF, çykdajylary azaltmak we müşderiler üçin netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin logistika enjamlaryny standartlaşdyrmak strategiýasynyň milli durmuşa geçirilmegine jogap berýär.Dürli müşderileriň ulanylyşyna, ammaryna we beýleki degişli logistika çözgütlerine laýyklykda professional gaplama we daşamagy üpjün etmek bilen bir hatarda, plastmassa paletleri, logistika gutularynyň dizaýnyny we önümçiligini, satuwyny we kärendesini standartlaşdyrmaga borçlanýar.Hyzmat meýdany içgi, himiýa, awtoulag, çaphana, önümçilik, azyk, öý enjamlary, mebel we logistika ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar.

 • qrf
 • Biz hakda11
 • Biz hakda21
 • Biz hakda6
 • Biz hakda17
 • Biz hakda14
 • logo-ico6
 • logo-ico1
 • logo-ico2
 • logo-ico3
 • logo-ico4
 • logo-ico5
 • logo-ico17
 • logo-ico7
 • logo-ico8
 • logo-ico9
 • logo-ico10
 • logo-ico11
 • logo-ico12
 • logo-ico13
 • logo-ico14
 • logo-ico15
 • logo-ico16