Pes temperatura plastmassa bukulýan sebetler meşhur!

Geljekdäki bäsdeşlikde üpjünçilik zynjyry kanallarynyň bäsleşigi barha güýçlener.Diňe ýokary hilli çeşmeleri paýlamak üçin tagalla etmek bilen, sarp edijiler ýokary çykdajyly önümleri satyn alyp bilerler;ýitgileri azaltmak we çykdajylary tygşytlamak üçin üpjünçilik zynjyryny gysgaldyp, hakykatdanam girdeji gazanmak üçin aralaşmagy artdyryp biler.

Ksing-Feng bukulýan guty8-300x300
Şolaryň arasynda, oba hojalyk önümleriniň gelip çykyşynda sowuk zynjyr logistika ulgamynyň gurluşygyny güýçlendirmek has köp wagyz edilýär.Kärhanalar önümçilik meýdanyndaky bar bolan adaty temperatura saklaýyş desgalaryny sortlamak, gaplamak we beýleki paýlamak we gaýtadan işlemek üçin önümçilikden soňky sowadyş, saklamak we saklamak, bahalandyryş gaplamalary ýaly ýakyn sowuk zynjyr logistika infrastrukturasyny üýtgetmek ýa-da gurmak üçin ulanyp bilerler. kärhanalary.
Artykmaç sowuk zynjyryň gurluşygy üçin pes temperatura çydamly plastmassa bukulýan sebetler ulanylyp bilner.Ilki bilen, plastmassa bukulýan sebetler standartlaşdyrma talaplaryna laýyk gelýär we ammar we logistika maglumat beriş derejesini ýokarlandyrmak, ammar we dolanyşygyň netijeliligini ýokarlandyrmak we el bilen işlemek has amatly etmek üçin standart paletler, forkliftler we awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen bilelikde ulanylyp bilner. .
Ikinjiden, bukulýan sebetleriň ulanylmagy üpjünçilik zynjyrynyň bahasyny azaldyp biler.Mysal üçin, sebetleri boş ýagdaýda bukmak, saklamak we daşamak üçin takmynan 75% tygşytlap, saklamak we daşamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler we berkligi we uzak möhletli bolmagy sebäpli satyn alyş çykdajylaryny azaldyp biler. ylga.


Iş wagty: Iýun-23-2022