Ksingfeng plastik palet we plastik sandyk 2022-nji ýylda FIFA dünýä çempionatynda ulanylar !!

Gutlaýarys !!

Katarda 2022-nji ýyldaky FIFA dünýä çempionaty (FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022) 22-nji FIFA dünýä çempionaty, Katarda we Eastakyn Gündogarda ilkinji gezek we Aziýada ikinji gezek geçiriler.Mundan başga-da, Kataryň dünýä çempionaty demirgazyk ýarym şarda gyşda geçirilen we bu ýaryşa hiç haçan gatnaşmadyk ýurt tarapyndan ilkinji gezek geçirilen dünýä çempionatydyr.

 “Xingfeng Plastic Technology Co., Ltd.” A8 # we 1210-150 goşa taraply tagta, çörek gutusy, hapa gaplary we beýleki önümler Doha wagtynda geldi we düşürmegi tamamlady.

 FIFA dünýä çempionatyplastik dolanyşyk gutusywe beýleki plastmassa paneller iň galyň we iň berk abraziw önümi bolan täze materiallardan ýasalýar.Hemmesi gaty gowy hilli;

 A8 #plastik sandyk, önümiň spesifikasiýasy 595 * 400 * 370MM.Arassa agramy 2.32KG.2 tutawajy bar, aňsat işlemek.Iň azyndan 30KG götermek;6-8 gat gatlap biler;tekiz ýer, gaty amatly

Plastiki tarelka (1)

1200X1000X150MM gözenekli iki taraplaýynplastik palet,arassa agramy 9,8KG, statiki ýük 2 tonna, dinamiki ýük 1 tonna;täze HDPE ulanmak;gaty we çydamly, aňsat arassalamak;iki taraplaýyn elýeterli

Plastiki tarelka (2)

1200X1000X150MM gözenekli iki taraplaýyn plastmassa palet, arassa agramy 9,8KG, statiki ýük 2 tonna, dinamiki ýük 1 tonna;täze HDPE ulanmak;gaty we çydamly, aňsat arassalamak;iki taraplaýyn elýeterli

Plastiki gap (3)

Tozan örtügi bilen 100% täze iýmit derejeli materiallardan ýasalan 1 # we 2 # çörek gutularymyz ,,

Iýmit derejeli çörek gutulary fermentlenen hamyrdan başga-da, çörek, tort we ş.m. gaty giňden ulanylýar, şeýle hem ähli iýmit bilen suda çekilip bilner, göni aragatnaşykda bolup biler。

Plastiki gap (4)
plastik guty (5)

FIFA dünýä çempionatynda uly üstünlik arzuw edýärin !!

Xingfeng plastmassa önümleriniň dünýä çempionatynda parlak bolmagyny arzuw edýärin.

Şuňa meňzeş plastik sandyk, palet satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris !!Wechat / whatsapp: 008613392036660


Iş wagty: Noýabr-07-2022