Kagyz ýygnamak üçin täze dizaýn tekiz ýokarky panel çap ediji palet

Gysga düşündiriş:

1. Gaplamak we çap etmek hyzmatlary üçin amatly paletler;

2. Kömekçi materiallary gaplamak;

3. gaplaýyş maşyny üçin ulanmak;

4. Kagyz gaplamak üçin giňden ulanylýar;

5. Derman gaplamasy bilen ulanylýar;

6.Logistik gaplama çap materiallary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(1) Burç dizaýny tegelek bolup, çap paletinde böwetleriň we şikesleriň öňüni almak üçin ýiti burç dizaýny ýok;

(2) Paneliň iki gapdalyndaky çukurlar, harytlary daňmak we harytlaryň daşalmagy wagtynda süýşmeginiň öňüni almak üçin togalanýan guşaklary ulanmagy ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir;

(3) Şol bir görnüşdäki palet, poluň ýerini tygşytlap, saklanyp bilner;

(4) 450 dört taraplaýyn forklift, 550 uzyn iki taraplaýyn forklift, 680 uzyn iki taraplaýyn forklift üçin ýedi aýakly dizaýn;

(5) Suwuň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin aýak sütüniniň aşagyndaky çukurlar ýerleşdirilýär;

)

(7) Paletiň bir tarapy müşderiniň söwda belligi meýdanydyr we müşderiniň söwda belligi we beýleki maglumatlar özleşdirilip bilner (ekrany çap etmek LOGO we ş.m.);

Önümiň tanyşdyrylyşy

Konteýner çözgüdi, şol bir wagtyň özünde ýeňil we çydamly.

(1) Tegelek burç dizaýny ulanyjylaryň bökdençliklerden şikes almagynyň öňüni alýar we paletiň täsirine garşylygy güýçlendirýär;

)

(3) Paneliň iki gapdalyndaky çukurlar, harytlary daňmak we harytlaryň daşalmagy wagtynda süýşmeginiň öňüni almak üçin togalanýan kemerleriň ulanylmagyny aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir;

.
Çip aýyrmak, gaýtadan işlemek;

(5) collykylmak we deformasiýa etmek aňsat däl, has berk we önümiň durnuklylygy, ýük göteriji, sowuk garşylygy we ýylylyga garşylygy bar;

.

.
Agzasy tekiz.

Önümiň ölçeg parametrleri

XF950-650-140

XF1040-740-145

Önümiň parametrleri

Islän zadyňyz bar.

Ölçegi (mm)

Capacityük kuwwaty (KGS)

QTY / Konteýner

L

W

H

Agram

Dinamiki

Statik

Racking

20'GP

40'GP

1040

730

145

6.5KG

0.5T

1T

0T

560PCS

1120PCS

Tekiz paneli çap etmek, logistika, ammar, azyk, çaphana, supermarket, lukmançylyk, himiýa senagaty we beýleki pudaklar üçin ýedi aýakly palet bilen gurup bolýar,Giň ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň